Адвокатско дружество Цанев и Иванова
 
 
Адвокатско дружество “Цанев и Иванова” е вписано в регистъра на адвокатските дружества в Софийския градски съд по фирмено дело № 823/2010 г. Дружеството, предоставя широк кръг от правни услуги и решения – юридически консултации, корпоративно обслужване, участие в преговори и сключването на сделки, изготвяне на договори, процесуално и извънпроцесуално представителство, защита на местни и чуждестранни физически и юридически лица пред всички съдебни и арбитражни органи, пред държавна и общинска администрации. Адвокатско дружество “Цанев и Иванова” обединява богат опит, креативност и добри практики във всички сфери на правото. Като партньори на ASG предоставят на клиентите й допълващ ефект в услугите, решенията и управлението на процесите под формата „доверен адвокат” предлагащ високо професионално обслужване в различни сфери на правото - гражданско, вещно, облигационно, търговско, данъчно, финансово и банково, европейско, наказателно, както и юридически консултации в областта на недвижимите имоти, инвестициите, свободното движение на хора, услуги, капитали и митническия съюз.
 
       
Ние осигуряваме

Гражданско право
Вещно право
Облигационно право
Търговско право
Конкурентно право
Банково право
Застрахователно право
Наказателно право  и Наказателен процес
Наследствено право
Семейно право
Данъчно осигурително право
Трудово право
Право на Европейския съюз
Други услуги за търговци
Актуално

Партньори

ADVANCE SERVICE GROUP
 
ASG ACCOUNTING
 
ASG SECURITY
 
ASG COLLECTION
 
ASG PROJECT MANAGEMENT
 
 
Начало | За нас | Услуги | Партньори | Кариери | Контакти
© 2012 Аdvokationline.com